0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


İŞLETME YÖNETİMİ NEDİR?

• İşletme yönetimi, belirlenen örgütsel amaçlara ulaşmak için çalışanların ve kaynakların en iyi şekilde nasıl koordine edilmesi ve yönetilmesi gerektiğine odaklanır.

• İşletme yönetimi disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Sosyoloji, psikoloji, istatistik ve matematik gibi farklı alanlardaki teori ve bilgilerin işletme yönetimine uygulanmaya başlanmasını takiben, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır.