1 asbü-background-image

Translations:


NEDEN ASBÜ İŞLETME BÖLÜMÜ?

• Günümüzdeki en değerli kaynağın ‘insan’ olduğunun bilincindeyiz. Bu noktadan hareketle, ASBÜ İşletme Bölümü, öğrencilerini, iş dünyasının ve akademinin değişen koşullarına uyum gösterebilecek, fark yaratıcı ve katma değer oluşturacak çözümler üretebilecek, analitik yaklaşımı benimsemiş, bilimsel bilgi ve bilişim teknolojileri donanımına sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinir.

• ASBÜ İşletme Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. Bu, öğrencilerimizin mesleklerini uluslararası platformlarda başarı ile yürütebilmelerini mümkün kılacaktır.

• ASBÜ’nün “araştırma odaklı” genç bir üniversite olması özelliği ile uyumlu olarak:

o ASBÜ İşletme Bölümü, ulusal/uluslararası projelerde yer almış ve yurtdışında eğitimlerini tamamlamış/yurtdışı deneyimi olan güçlü bir akademik kadroya sahip olacak şekilde yapılandırılmaktadır.

o ASBÜ İşletme Bölümü öğrencileri, öğretim üyelerinin yürüteceği araştırma projelerinde yer almaları için teşvik edilecektir. Böylelikle, öğrenciler daha lisans eğitimlerine devam ederken, bilimsel bir araştırmayı oluşturan tüm öğeler hakkında deneyim kazanacak ve proje bitiminde, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri daha iyi yorumlayabilme becerisi geliştirebileceklerdir. Bu tür bir deneyim, öğrencileri akademisyenliğe teşvik edebilecek ve bu yönde ilerlemek isteyenlere sağlam bir temel kazandırabilecektir.

• ASBÜ İşletme Bölümü, öğrencilerine

o Yüksek kalite ve standartlara sahip lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi,

o İngilizcenin yanısıra ikinci bir yabancı dil öğrenme,

o Yurt dışı değişim programlarına katılım,

o Sınıf içinde ve dışında öğretim üyeleriyle kolayca iletişim kurabilme,

o Yabancı öğretim üyesi/yabancı öğrencilerin bulunduğu uluslararası bir ortam,

o Butik sınıflarda eğitim alma

gibi fırsatlar sunmaktadır.