1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NEDEN ASBÜ İŞLETME BÖLÜMÜ?

• Günümüzdeki en değerli kaynağın “insan” olduğunun bilincindeyiz. Bu noktadan hareketle, ASBÜ İşletme Bölümü, öğrencilerini, iş dünyasının ve akademinin değişen koşullarına uyum gösterebilecek, fark yaratıcı ve katma değer oluşturacak çözümler üretebilecek, analitik yaklaşımı benimsemiş, bilimsel bilgi ve bilişim teknolojileri donanımına sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

• ASBÜ İşletme Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. Bu, öğrencilerimizin mesleklerini uluslararası platformlarda başarı ile yürütebilmelerine imkân sağlar.

• ASBÜ’nün “araştırma odaklı” genç bir üniversite olması özelliği ile uyumlu olarak:

o ASBÜ İşletme Bölümü kadrosu, ulusal ve uluslararası projelerde yer almış ve yurtdışında eğitimlerini tamamlamış, yurtdışı deneyimi olan güçlü bir akademik kadroya sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır.

o ASBÜ İşletme Bölümü, öğrencilerini öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırma projelerinde yer almaya teşvik eder. Böylelikle, öğrenciler daha lisans eğitimlerine devam ederken, bilimsel araştırma deneyimi kazanır ve proje bitiminde, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri daha iyi yorumlayabilme becerisi geliştirirler. Bu tür bir deneyim, öğrencileri akademik kariyere teşvik eder ve bu yönde ilerlemek isteyenlere sağlam bir temel kazandırır.

• ASBÜ İşletme Bölümü, öğrencilerine,

o Yüksek kalite ve standartlara sahip lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi,

o İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenme,

o Yurt dışı değişim programlarına katılım,

o Sınıf içinde ve dışında öğretim üyeleriyle kolayca iletişim kurabilme,

o Yabancı öğretim üyesi ve öğrencilerin bulunduğu uluslararası bir ortam,

o Butik sınıflarda eğitim alma

gibi fırsatlar sunar.