1 asbü-background-image

Translations:


NASIL BİR DERS PROGRAMI?

• Güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla bölümümüz, kamu ya da özel sektör alanını tercih edecek öğrencilerimize günümüzün zorlu rekabet koşullarında başarılı olmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimize de nitelikli bir eğitim sunacaktır.

• ASBÜ İşletme Bölümü ders programı:

o Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılmaktadır.

o Bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslere yer vererek, öğrencilerin kendilerini hem işletme yönetimi alanında hem de ilgili diğer alanlarda yetiştirmelerini mümkün kılacak şekilde çok sayıda seçmeli dersten oluşmaktadır.

o Öğrencilerin, İngilizce dışında farklı bir yabancı dil dersi almalarına imkân sağlar.