0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NASIL BİR DERS PROGRAMI?

• ASBÜ İşletme Bölümü güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla, kamu ya da özel sektör alanını tercih edecek öğrencilere günümüzün zorlu rekabet koşullarında başarılı olmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır ve akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere nitelikli bir eğitim sunar.

• ASBÜ İşletme Bölümü ders programı:

o Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır.

o Ders programı, bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli ders havuzuyla öğrencilerin kendilerini hem işletme yönetimi alanında hem de ilgili diğer alanlarda yetiştirmelerini sağlar.

o Öğrencilerin, İngilizce dışında farklı bir yabancı dil öğrenmelerini olanak tanır.