0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI NEDİR?

  • • İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilerine İngiliz Edebiyatı, dünya edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmalarını son dönem akademik araştırmalar ışığında sentezleyen zengin bir lisans programı sunar.
  • • Bölümümüz programı Postkolonyal (sömürgecilik-sonrası) teorik okumalar çerçevesinde oluşturulmuş olup, İngiliz kanonlarıyla sınırlanmış Oryantalist bakış açılı edebiyat öğretimine alternatif sunar. Disiplinler arası (özellikle tarih) bir yaklaşımla işleyen ve karşılaştırmalı edebiyat örneklerini içeren bir muhtevaya sahiptir.
  • • Bölümümüz emperyalist söylemlerin ışığında şekillenen edebiyat çalışmalarına milli bir yaklaşım getirerek daha kuşatıcı ve özgürleştirici bir eğitim sunar. Bölüm ders programı milli ve yerel olandan kopmadan evrensel olmayı amaçlayarak tasarlanmıştır.
  • • İngiliz Dili ve Edebiyatı, hem bölümün kendi içindeki sömürgecilik araştırmaları, kadın çalışmaları, kültürel araştırmalar gibi alt çalışma alanlarıyla, hem de tarih, sosyoloji, antropoloji, politika gibi yakından ilgili olduğu disiplinlerle organik bir bağ ve etkileşim içindedir.
  • • İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerin eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma yeteneklerinin lisansüstü araştırmalara başlayabilecek seviyede geliştirir. Bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslere ağırlık vererek öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine ve bu alanda uzmanlaşmalarına yardımcı olur.