1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NEDEN ASBÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI?

ASBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü…

  • • Uluslararası akademik trendleri takip eden,
  • • Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri çok yönlü okuyabilen,
  • • İçinde bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer kültürlerin edebiyatlarını inceleyen ve araştıran,
  • • Diğer kültürlerin edebiyatlarını kendi coğrafyasının ve kültürünün değerleriyle harmanlayarak evrensel bir sentez oluşturacak bakış açsına sahip,
  • • Milli edebi değerlerle evrensel değerleri buluşturan,
  • • Edebiyat, tarih, politika ve kültür arasındaki bağlantıları keşfeden ve bu bağlantılara her daim yeni yorumlar getirebilen,
  • • Yeni teknolojileri geleneksel araştırma metotlarıyla birleştirebilen

…bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.