1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI NEDİR?

 • • İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilerine İngiliz Edebiyatı, dünya edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmalarını son dönem akademik araştırmalar ışığında sentezleyen zengin bir lisans programı sunar.
 • • Bölümümüz programı Postkolonyal (sömürgecilik-sonrası) teorik okumalar çerçevesinde oluşturulmuş olup, İngiliz kanonlarıyla sınırlanmış Oryantalist bakış açılı edebiyat öğretimine alternatif sunar. Disiplinler arası (özellikle tarih) bir yaklaşımla işleyen ve karşılaştırmalı edebiyat örneklerini içeren bir muhtevaya sahiptir.
 • • Bölümümüz emperyalist söylemlerin ışığında şekillenen edebiyat çalışmalarına milli bir yaklaşım getirerek daha kuşatıcı ve özgürleştirici bir eğitim sunar. Bölüm ders programı milli ve yerel olandan kopmadan evrensel olmayı amaçlayarak tasarlanmıştır.
 • • İngiliz Dili ve Edebiyatı, hem bölümün kendi içindeki sömürgecilik araştırmaları, kadın çalışmaları, kültürel araştırmalar gibi alt çalışma alanlarıyla, hem de tarih, sosyoloji, antropoloji, politika gibi yakından ilgili olduğu disiplinlerle organik bir bağ ve etkileşim içindedir.
 • • İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerin eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma yeteneklerinin lisansüstü araştırmalara başlayabilecek seviyede geliştirir. Bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslere ağırlık vererek öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine ve bu alanda uzmanlaşmalarına yardımcı olur.

NEDEN ASBÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI?

ASBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü…

 • • Uluslararası akademik trendleri takip eden,
 • • Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri çok yönlü okuyabilen,
 • • İçinde bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda diğer kültürlerin edebiyatlarını inceleyen ve araştıran,
 • • Diğer kültürlerin edebiyatlarını kendi coğrafyasının ve kültürünün değerleriyle harmanlayarak evrensel bir sentez oluşturacak bakış açsına sahip,
 • • Milli edebi değerlerle evrensel değerleri buluşturan,
 • • Edebiyat, tarih, politika ve kültür arasındaki bağlantıları keşfeden ve bu bağlantılara her daim yeni yorumlar getirebilen,
 • • Yeni teknolojileri geleneksel araştırma metotlarıyla birleştirebilen

…bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

NASIL BİR DERS PROGRAMI?

 • • Bölüm ders programı milli ve yerel olandan kopmadan evrensel olmayı amaçlayarak tasarlanmıştır.
 • • İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndaki öğrenciler aşağıdaki yedi ana daldan beslenen zengin bir literatürde öğrenim görmeleri planlanmaktadır:
  • • İngiliz & Amerikan Edebiyatı (British & American Literature)
  • • Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Edebiyatı (Turkish & Ottoman Literature)
  • • Dünya Edebiyatları (World Literature)
  • • Sömürgecilik araştırmaları (Post-colonial Studies)
  • • Kadın çalışmaları (Women’s Studies)
  • • Kültürel araştırmalar (Cultural Studies)
  • • Çeviri çalışmaları (Translation Studies)
 • • Programın ilk yıllarında sorgulayıcı düşünme ve yazma becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen akademik araştırma metotlarına ağırlık veren, mezuniyet araştırma projesi (Graduation Research Project) gibi derslerin yer alışı ve her konunun derinlemesine ve çeşitli platformlarda (blogs, online education & projects, multimodal learning assignments gibi) çalışılmasını hedefleyen dersler, ASBÜ’nün bir araştırma üniversitesi oluşunu vurgulayan ve pekiştiren unsurlardır.
 • • Müfredat, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfedip geliştirebilmelerini amaçlayan çok sayıda seçmeli dersten oluşmaktadır.
 • • Öğrencilerin en az üç dönemlik (üç kurluk) İngilizce dışında farklı bir yabancı dil dersi görmeleri öngörülür. En son kur, edebiyat ağırlıklı bir içerikle öğrencilere sunulur.
 • • Bölüm dersleri Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile entegre olmuş şekilde multimodal bir prensiple yapılandırılmıştır.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Bölümden mezun olan öğrenciler aşağıda örnekleri verilen pekçok bölümde yurtiçinde ve yurtdışında master/doktora programlarına başvurabilirler. Araştırma odaklı bir üniversite olan ASBÜ’nün İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları lisansüstü programlarda ihtiyaç duyulan üst düzey akademik araştırma becerilerine sahiptirler.

 • • British Literature
 • • American Literature
 • • Comparative Literature
 • • World Literature
 • • History
 • • Antropology
 • • Sociology
 • • Translation Studies
 • • Women’s Studies
 • • Cultural Studies

Bölümden mezun olan öğrenciler aşağıda örnekleri verilen sektörlerde çalışabilirler:

 • • Elçiliklerde, konsolosluklarda ve yurtdışı kamu kurumlarında bürokratlık, diplomatlık, danışmanlık;
 • • Dışişleri ve kültür bakanlıklarında bürokratlık, danışmanlık;
 • • Turizm işletmelerinde rehberlik, yöneticilik;
 • • Medya; gazetecilik, haber ajansları, TV program yapımcılığı ve/ya editörlüğü;
 • • Çevirmenlik, tercümanlık;
 • • Edebiyat eleştirmenliği;
 • • Yayın dünyası; yazarlık, editörlük vs.;
 • • Reklamcılık, metin yazarlığı

Öğrencilerimiz dilerlerse lisans programlarına ek olarak alacakları pedagojik formasyon sertifikası ile İngilizce Öğretmeni olarak kamu veya özel kuruluşlarda çalışabilirler.