1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI NEDİR?

  • • İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilerine İngiliz Edebiyatı, dünya edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmalarını son dönem akademik araştırmalar ışığında sentezleyen zengin bir lisans programı sunar.
  • • Bölümümüz programı...
> devamı için tıklayın.

NEDEN ASBÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI?

ASBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü…

  • • Uluslararası akademik trendleri takip eden,
  • • Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri çok yönlü okuyabilen,
  • • İçinde bulunduğu coğrafyanın ve kültürün gereksinimleri...
> devamı için tıklayın.

NASIL BİR DERS PROGRAMI?

  • • Bölüm ders programı milli ve yerel olandan kopmadan evrensel olmayı amaçlayarak tasarlanmıştır.
  • • İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndaki öğrenciler...
> devamı için tıklayın.

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Bölümden mezun olan öğrenciler aşağıda örnekleri verilen pekçok bölümde yurtiçinde ve yurtdışında master/doktora programlarına başvurabilirler. Araştırma odaklı...

> devamı için tıklayın.