1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Birimler

Genel İdari İşler Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz personelinin işe geliş ve gidişlerinde hizmet veren personel servis araçlarının her türlü kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

Üniversitemiz Yerleşkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yaptırılması ve periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlar.

İhale mevzuatı çerçevesinde satın alma yoluyla yüklenici firmalara ihale edilen temizlik ve personel servis hizmetlerinin, yüklenici firma ile yapılan sözleşme hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek.

Servis ve temizlik hizmetlerinin ifasında, eldeki verilerle en yüksek faydayı sağlamak için gerekli önlemleri almak.

Üniversitemize bağlı yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmeti alımı kapsamında çalıştırılan Özel Güvenlik Görevlilerine ait nöbet ve çalışma koşullarını sağlamak ve gerekli denetimlerde bulunarak koordinasyon görevini yerine getirmek.

Üniversitemiz ile yüklenici firmalar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Hizmetlerin teknik ve idari şartnameleri ile yüklenicilerin aylık hak edişlerini hazırlamak.

Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Başkanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

Başkanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemelerini temin etmek,

Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere makine, teçhizat ve taşıt alımlarını yapmak ve tamir bakım vb. hizmetlerini yürütmek,

Üniversitemiz temizlik, taşıma, akaryakıt, Özel Güvenlik ve mal ve hizmet alımı ihalelerini yapmak,

Üniversitemizin elektrik, doğalgaz, su, vb. hizmet alımlarını yürütmek,

Hizmet vasıtalarının bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Bütçe hazırlıklarının ortaklaşa hazırlanması ve takibi.

Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.