0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi için kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ile üst yönetimin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

İyi uygulamalarıyla örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet gösteren bir iç denetim birimi olmaktır.