0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Hakkımızda

İç Denetim Birimi, kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla, bağımsız ve objektif bir şekilde denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütür. Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin yeterliliği ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir biçimde yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek suretiyle kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.