0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Formlar

Denetim Evreni Formları

Bilgi Toplama Formu (Süreç/Faaliyet Tespiti) için tıklayınız.

Denetim Faaliyeti Formları

Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi için tıklayınız.

Ön Çalışma

Çalışma Kâğıdı Örneği için tıklayınız.

Denetim Süre Planı Formu için tıklayınız.

Açılış Toplantısı Tutanağı için tıklayınız.

Risk Kontrol Matrisi için tıklayınız.

Çalışma Planı için tıklayınız.

Görev İş Programı için tıklayınız.

Saha Çalışması

Test Kâğıdı Örneği için tıklayınız.

Bulgu Formu için tıklayınız.

Bulgu Paylaşım Formu için tıklayınız.

Bulgu Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Kapanış Toplantısı Tutanağı için tıklayınız.

Raporlama

Bulgu Uyuşmazlık Tablosu için tıklayınız.

Danışmanlık Faaliyeti Formları

Çalışma Kağıdı Örneği için tıklayınız.

Açılış Toplantısı Tutanağı için tıklayınız.

Mutabakat Metni için tıklayınız.

Görev İş Programı için tıklayınız.

Kapanış Toplantısı Tutanağı için tıklayınız.