0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Toplumsal Katkı

Üniversitemiz, tarihî dokuyla iç içe geçmiş bir çevrede yer almaktadır. Bu çevrenin tarihi dokusunun korunarak gelişimine katkıda bulunmak için sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmeyi hedeflemekteyiz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları için geniş bir iş sahası bulunmaktadır. Çok yönlü bakış açısına sahip hukukçular olarak yetiştirilen mezunlarımız uluslararası kurum/kuruluşlardan bürokrasiye, avukatlıktan hâkimlik, savcılık mesleğine kadar birçok alanda faaliyet gösterme olanağına ve yetkinliğine sahiptir.

Hakkaniyet kavramına saygılı ve adil yaklaşımı ile toplum düzeninin sağlanmasına “siz”, “biz”, “onlar” ayırımı yapmadan “hepimiz” anlayışıyla katkıda bulunan hukuk fakültesi mezunlarının yetiştirilmesi gayretinde olacağız.