1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Öğrenciler İçin

Fakültemizin lisans mezunları “hukukçu” ünvanını kullanmaya hak kazanırlar. Özel kanunlarla düzenlenen ve korunan avukatlık, hâkimlik ve savcılık gibi mesleklere kabul edilebilirler.

Fakültemizin lisansüstü programlarına kabul edilecek öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders aşamasını tamamladıktan sonra, akademik ve uygulama deneyimine sahip akademisyenlerin danışmanlığında tezlerini tamamlayıp başarılı bir savunmanın ardından mezuniyet hakkı elde edebilirler. Belirli bir konuda uzmanlaşmayı amaçlayan adaylar için ise tezsiz yüksek lisans programları açılabilir. Lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili olarak birden çok dil kabul edilebilir. Bir lisansüstü programında Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde dersler açılabileceği gibi, programdaki tüm dersler tek bir yabancı dilde de verilebilir. Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Marka Hukuku gibi özel alanlarda teorik ve uygulamalı derslerden oluşan programlar açılabilir.