0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Hakkında

Küresel değişim süreci ile birlikte ekonomiden siyasete, kültürden çevre anlayışına kadar her alanda köklü bir dönüşüm başlamıştır. Küreselleşme ile gelen hukukî sorunları anlayıp bu ihtiyaçları karşılayabilecek bilgi birikimine sahip hukukçuların yetiştirilmesi ASBÜ Hukuk Fakültesi’ni diğer hukuk fakültelerinden farklı kılan temel husustur.

ASBÜ Hukuk Fakültesi, verdiği çağdaş ve kaliteli hukuk eğitimiyle hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine saygılı, hakkaniyet duygusu gelişmiş, ileri düzeyde hukuk bilgisine ve araştırma becerisine sahip hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Küreselleşme olgusu, diğer alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da değişimi zorunlu kılmaktadır. Fakültemiz akademik kadrosu, küresel düzeyde rekabet edebilir, araştırmacı, disiplinler arası yaklaşıma sahip, uluslararası yayınlarıyla farklılık yaratan, vizyonu geniş akademisyenler ile oluşturulmaktadır.