1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Araştırma Alanları

Fakültenin ders müfredatı, klasik kamu hukuku-özel hukuk ayrımından ziyade, yeni ve çağdaş hukuk dallarının öne çıkacağı geniş bir perspektif ile oluşturulmaktadır. Fakülteyi özgün kılan diğer bir özellik; eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde hem disiplinler arası hem de uluslararası etkileşime önem verilmesidir.