0 asbü-background-image

Translations:


HACI BAYRAM VELİ İSLAMİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ NEDİR?


Enstitü bünyesinde, bugünün dünyasında yaşayan Müslüman toplumların, inanç, anlayış ve tutumlarına ilişkin sosyal bilimlerin yöntemsel imkanlarından yararlanarak uluslararası düzeyde araştırmalar yapılacaktır.