1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Mevzuat


 1. - ASBÜ Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi
 2. - ASBÜ Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
 3. - ASBÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi
 4. - ASBÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
 5. - ASBÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge
 6. - ASBÜ Lisans Programları İçin Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi
 7. - ASBÜ Lisansüstü Programları İçin Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi
 8. - ASBÜ Araç Kullanım Yönergesi
 9. - ASBÜ Dış İlişkiler Birimi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi
 10. - ASBÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi
 11. - ASBÜ Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi
 12. - ASBÜ İktisadi İşletme Yönergesi
 13. - ASBÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Yönergesi
 14. - ASBÜ Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcilikleri Seçim Yönergesi
 15. - ASBÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
 16. - ASBÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 17. - ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
 18. - ASBÜ Stüdyo Laboratuvar ve Teknik Ekipman Yönergesi
 19. - ASBÜ Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesine Dair Yönerge
 20. - ASBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
 21. - ASBÜ Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
 22. - ASBÜ Etik Davranış İlkleri ve Etik Kurul Yönergesi
 23. - ASBÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
 24. - ASBÜ İç Denetim Yönergesi
 25. - ASBÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 26. - ASBÜ İmza Yetkilileri Yönergesi
 27. - ASBÜ Özel Öğrenci Yönergesi
 28. - ASBÜ Yayın Yönergesi
 29. - ASBÜ Kütüphane Yönergesi

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Personel Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Mevzuatı

- Hukuk Müşavirliği Mevzuatı

- Dış İlişkiler Birimi Mevzuatı