0 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Formlar

- ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

- ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Formu

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Formları

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Formları

- Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Formları

- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Formları

- Personel Dairesi Başkanlığı Formları

- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Formları

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Formları

- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Formları

- Hukuk Müşavirliği Formları

- Dış İlişkiler Birimi Formları