0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


FELSEFE NEDİR?

Felsefe bir hakikat arayışı ve genel olarak soru sorma sanatıdır. Öyle ki bazen sorunun kendisi cevabın önüne geçer ve başka sorulara kapı aralar. Soruların gündeme gelmiş olması cevaptan daha büyük bir anlam taşır çoğu zaman. Şeylerin bilinebilirliği, doğruluğu, anlamı, güzelliği gibi konular metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi, bilim felsefesi, mantık, etik, dil felsefesi, estetik gibi felsefenin alt dallarının konu edindiği başlıklardır. Bu konularda verilen cevaplar hep bir öncekinin üzerine bina edildiğinden felsefe birikimsel ve kendini yenileyen bir disiplin olagelmiştir. Hatta her alanda ileri düzey bilgi üretimi o alanın felsefesini yapmaktır demek yanlış olmaz. Dolayısı ile felsefe bölümü mezunlarının eleştirel düşünceyi temel alan geniş bir perspektif kazanmaları, seçtikleri daha özel bir alanda ise derinlemesine analiz ve düşünce yeteneği edinmeleri beklenir.