1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NASIL BİR BÖLÜM?

Bölümümüz yaygın çalışma alanları, özgün ve tarihsel dönemler üzerine yürütülen araştırmalarla çok yönlü bir bölümdür. Bölüm üyeleri, felsefe tarihi, bilgi kuramı, İslam felsefesi, metafizik, ortaçağ felsefesi, eğitim felsefesi, çağdaş felsefe teorileri, etik, estetik, bilim tarihi, bilim felsefesi, kültür felsefesi, biyoetik, zihin felsefesi ve din felsefesi gibi genel felsefe dallarının yanında, yapay zekâ, özgür irade ve belirlenimcilik, karmaşık sistemler, varoluşçuluk, özgürlük felsefesi, Türk İslam düşüncesi tarihi, Osmanlı felsefesi ve kelam gibi özelleşmiş alanlarda da araştırma etkinliklerini sürdürmektedirler. Bölümümüzde, hem çözümleyici (analitik) felsefe, hem kıta felsefesi, hem de İslam felsefesinin gelenek ve yöntemlerini kullanan akademisyenler bulunmaktadır.

Bölümümüz elemanları Yüksek lisans, Doktora ve Doktora sonrası çalışmalar için yurtiçi ve yurtdışında Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Oxford University (İngiltere), University of Warwick (İngiltere), Western University (Kanada), İstanbul Üniversitesi gibi kurumlarda çalışmalarını sürdürmüşler ya da sürdürmektedirler.

Ulusal ve uluslararası düzlemde disiplin içi ve disiplinler-arası etkileşimi önemseyen Felsefe Bölümü'nün hedefleri arasında, doğu felsefesini akademik dünyaya tanıtmak ve dünya çapında etki oluşturan felsefi çalışmalar sürdürmek bulunmaktadır. Bölümümüz akademisyenleri, tarih, ilahiyat, ekonomi, bilgisayar mühendisliği, tıp, genetik gibi alanlarla ilişkili felsefe çalışmaları sürdürerek, bilimle dirsek temasını korumaktadır. Bu durum, bilimdeki pratik gelişmelerin felsefe gözüyle incelenmesine ve felsefe ile pratik yaşam arasında bir köprü kurulmasına olanak vermektedir.