0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Bölümümüz yüksek lisans eğitimi için 2017-2018 yılı itibariyle öğrenci kabulünü öngörmektedir. Bunu takip eden süreçte doktora programı başlatmak da öncelikli hedeflerimizdendir. Bu bağlamda disiplinler arası anlayışımızı sürdürecek bölümümüzde farklı disiplinlerden gelmesi beklenen yüksek lisans adaylarını bir zenginlik sayacağız. Yüksek lisans eğitiminde amacımız kişilerin geldikleri disiplinlerde felsefe formasyonunun etkisi ile kalite ve farkındalıklarının artmasıdır. Bunun yanı sıra temel bir disiplin olması bakımından felsefe bölümlerine diğer disiplinlerden gelen ders talepleri sebebi ile oluşabilecek akademisyen ve uzman ihtiyacının karşılanması noktasında yüksek lisans ve doktora programımızın katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Doktora programımıza özel amaçlarımız arasında ise bağımsız araştırma yeteneğini haiz, olası araştırma konularını bilimsel olarak ele alabilen, yorum yeteneği gelişmiş akademisyen adayları yetiştirmek vardır. Bunun yanı sıra çok yönlülüğü ve uluslararası işbirliklerinden mümkün olduğunca yararlanmayı programlarımızın birincil hedefleri olarak belirledik. Bunun için öğrencilerimize dil kullanma, araştırma yapma, yorumlama becerilerini kazandırmayı önemsiyoruz. Bunun öğrencilerimizin mezuniyet sonrası eğitim hayatlarında ve mesleki hayatlarında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.