0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


FELSEFE BÖLÜMÜ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Felsefe Bölümü, yaygın çalışma alanları, özgün ve tarihsel dönemler üzerine yürütülen araştırmalarla çok yönlü bir bölümdür. Bölüm üyeleri, felsefe tarihi, bilgi kuramı, metafizik ve din felsefesi gibi genel felsefe dallarının yanında, yapay zekâ, varoluşçuluk, özgürlük felsefesi gibi özelleşmiş alanlarda da araştırma etkinliklerini sürdürmektedirler. Bölümümüzde, hem çözümleyici (analitik) felsefe, hem kıta felsefesi, hem de İslam felsefesinin gelenek ve yöntemlerini kullanan akademisyenler bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzlemde disiplin içi ve disiplinler-arası etkileşimi önemseyen Felsefe Bölümü'nün hedefleri arasında, doğu felsefesini akademik dünyaya tanıtmak ve dünya çapında etki oluşturan felsefi çalışmalar sürdürmek bulunmaktadır. Bölümümüz akademisyenleri, tarih, ilahiyat, ekonomi, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarla ilişkili felsefe çalışmaları sürdürerek, bilimle dirsek temasını korumaktadır. Bu durum, bilimdeki pratik gelişmelerin felsefe gözüyle incelenmesine ve felsefe ile pratik yaşam arasında bir köprü kurulmasına olanak vermektedir.

Bölüm, lisans ve lisansüstü ve doktora öğrencilerine de bu çok yönlülüğü kazandırmak ve uluslararası işbirliklerinden mümkün olduğunca yararlanmayı hedef almaktadır. Tüm öğrencilerine, mezuniyet sonrası eğitim hayatlarında ve mesleki hayatında katkı sağlayacak dil kullanma, araştırma yapma, yorumlama becerilerini kazandırmak, ASBÜ Felsefe Bölümü'nün hedefleri arasındadır.