1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


FELSEFE NEDİR?

Felsefe bir hakikat arayışı ve genel olarak soru sorma sanatıdır. Öyle ki bazen sorunun kendisi cevabın önüne geçer ve başka sorulara kapı aralar. Soruların gündeme gelmiş olması cevaptan daha büyük bir anlam taşır çoğu zaman. Şeylerin bilinebilirliği, doğruluğu, anlamı, güzelliği gibi konular metafizik, epistemoloji, zihin felsefesi, bilim felsefesi, mantık, etik, dil felsefesi, estetik gibi felsefenin alt dallarının konu edindiği başlıklardır...

> devamı için tıklayın.


NASIL BİR DERS PROGRAMI?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe bölümü kadim hikmet arayışını felsefe geleneğinden ayırmayan, felsefe yapmanın farklı yolları ve yöntemleri olduğuna inanan bir anlayışla felsefe yapmayı misyon edinmiş bir bölümdür. Bu vizyonu sağlamak adına "hikmet" sevgisi ruhuyla felsefe yapmanın gerekliliğine inanan, kadim geleneği önemseyen, felsefe tarihi, mantık, metodoloji ve temel felsefi disiplinleri kapsayan bir eğitim programı oluşturulmakla beraber...

> devamı için tıklayın.


NASIL BİR BÖLÜM?

Bölümümüz yaygın çalışma alanları, özgün ve tarihsel dönemler üzerine yürütülen araştırmalarla çok yönlü bir bölümdür. Bölüm üyeleri, felsefe tarihi, bilgi kuramı, İslam felsefesi, metafizik, ortaçağ felsefesi, eğitim felsefesi, çağdaş felsefe teorileri, etik, estetik, bilim tarihi, bilim felsefesi, kültür felsefesi, biyoetik, zihin felsefesi ve din felsefesi gibi genel felsefe dallarının yanında, yapay zekâ, özgür irade ve belirlenimcilik, ...

> devamı için tıklayın.


BÖLÜM MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Mezunlarımızın edinecekleri donanımla basın yayın, reklamcılık, medya gibi yaratıcı ve ikna edici yazma becerilerinin önemli olduğu sektörlerde istihdam olanakları bulabilirler. Ayrıca ilgi alanlarına göre tercümanlık, yayıncılık ya da sivil toplum ve turizm gibi fikir üretimi, kültür ve eğitim alanlarında yetkin elemanlar arayan kurumlarda yer bulabilirler. Sertifika programlarına devam etmeleri durumunda ise öğretmenlik imkânları mevcuttur...

> devamı için tıklayın.


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Bölümümüz yüksek lisans eğitimi için 2017-2018 yılı itibariyle öğrenci kabulünü öngörmektedir. Bunu takip eden süreçte doktora programı başlatmak da öncelikli hedeflerimizdendir. Bu bağlamda disiplinler arası anlayışımızı sürdürecek bölümümüzde farklı disiplinlerden gelmesi beklenen yüksek lisans adaylarını bir zenginlik sayacağız. Yüksek lisans eğitiminde amacımız kişilerin geldikleri disiplinlerde felsefe formasyonunun etkisi ile kalite ve farkındalıklarının artmasıdır...

> devamı için tıklayın.