1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."           ASBÜ’nün İlk Yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi (Erasmus+ KA1 Gençlik Projesi)

“Yaratıcı Genç Girişimcilik” (Creative Young Entrepreneurship)

[2016-3-TR01-KA105-036754]

ASBÜ’nün yürütüğü bu ilk Erasmus+ projesi Avrupa Birliği Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır. ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Buran’ın koordinatörlüğünü ve yürütücülüğünü yaptığı “Yaratıcı Genç Girişimciliği” projesi 01.03.2017 tarihinde başlamış 14 ay süreli bir araştırma eğitim projesidir. Proje kapsamında 9 Avrupa ülkesi ve 33 katılımcı ile Yaratıcı Genç Girişimciliği eğitimi verilecektir. Kazanılan bilgi ve yeterliliklerin daha iyi anlaşılması ve somut hale getirilmesi amacıyla tüm katılımcılarımıza öncelikle Youthpass Eğitimi, faaliyetlerin son günüde Youthpass Sertifikaları verilecektir. Kurumumuz tarafından verilecek olan "Katılım Sertifikası" ise katılımcılarımızın özgeçmişlerini desteklemeye yarayacaktır. Araştırmada kullanılacak yöntemler arasında olan "Öz-Değerlendirme Kontrol Formu" da katılımcılara sunulacaktır. Projemizin amacı gençlerin ve gençlik çalışanlarının istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla gizli kalmış yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Ana

Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamındaki Yaratıcı Genç Girişimciliği başlıklı bu projemize Hacattepe Üniversitesinden Yusuf Yıldırım ve ASBÜ’den proje yürütücüsü Sümeyra Buran eğitmenlik yapacaktır.

Proje Ortakları:

İspanya

Portekiz

İtalya

Litvanya

Polonya

Slovakya

Macaristan

Kuzey İrlanda

İngiltere

Türkiye