1 asbü-background-image

Translations:


NEDEN ASBÜ EKONOMİ BÖLÜMÜ?

• Ekonomi Bölümü, öğrencilerine güncel ulusal/uluslararası kaynakları ve yayınları kullanarak yüksek standartda bir eğitim vermeyi amaç edinmektedir.

• Araştırma odaklı bir üniversite olarak kurulan ASBÜ'de bu amaçla uyumlu olarak Ekonomi Bölümündeki tüm öğretim üyeleri kendi alanlarında ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmışlardır.

• Farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin bulunması sayesinde açılan dersler bu alanda uzmanlaşmış öğretim üyelerince verilir.

• ASBÜ Ekonomi Bölümünde eğitimi dili İngilizcedir. Bunun yanında ASBÜ öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı sunmaktadır. Ekonomi Bölümü ASBÜ'deki bu uygulamadan faydalanma konusunda öğrencileri teşvik eder.

• Lisans eğitimi sırasında Erastus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile öğrenci hareketliliğini destekleyici bir eğitim planı sunar.