1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINI NASIL BİR KARİYER BEKLİYOR?

Bölüm mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca özel sektör, kamu ve düzenleyici kurumlarda ekonomist, banka yöneticisi, mali müşavir ve uzman olarak çalışabilirler. Mezunların çalışabileceği bazı kurumlar şöyledir:

• Maliye Bakanlığı

• Hazine Müsteşarlığı

• Ekonomi Bakanlığı

• Merkez Bankası

• Rekabet Kurumu

• Sermaye Piyasası Kurumu

• Finans Kuruluşları

• Bankalar