0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINI NASIL BİR KARİYER BEKLİYOR?

Bölüm mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca özel sektör, kamu ve düzenleyici kurumlarda ekonomist, banka yöneticisi, mali müşavir ve uzman olarak çalışabilirler. Mezunların çalışabileceği bazı kurumlar şöyledir:

• Maliye Bakanlığı

• Hazine Müsteşarlığı

• Ekonomi Bakanlığı

• Merkez Bankası

• Rekabet Kurumu

• Sermaye Piyasası Kurumu

• Finans Kuruluşları

• Bankalar