1 asbü-background-image

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINI NASIL BİR KARİYER BEKLİYOR?

Bölümden mezun olan öğrenciler yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik bir kariyer seçebilir veyahut dilerlerse mezun olur olmaz özel sektör, kamu ve düzenleyici kurumları içeren geniş bir yelpazede bir kariyer planı yapabilirler. Bu kurumlarda, ekonomist, banka yöneticisi, mali müşavir ve uzman olarak çalışabilirler. Mezunların iş bulabilecekleri bazı kurumlar aşağıda sıralanmıştır.

• Maliye Bakanlığı

• Hazine Müsteşarlığı

• Ekonomi Bakanlığı

• Merkez Bankası

• Rekabet Kurumu

• Sermaye Piyasası Kurumu

• Finans Kuruluşları

• Bankalar