1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ NEYİ HEDEFLER?

20. yüzyılın önemli iktisatçılardan Samuelson, iktisatı şu şekilde tanımlar:

“İktisat, bireylerin ve toplumun alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakları nasıl istihdam ettiğini, farklı tür malları zaman içerisinde nasıl ürettiğini ve toplumdaki farklı bireyler arasında tüketim için bu malları nasıl dağıttığını araştırır.” (Samuelson (1967))

İktisadı işsizlik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi kıtlık sorununa indirgenemeyen bu yaklaşımın aksini yerleştirmeye çalışan ASBÜ Ekonomi Bölümü, öğrencilerin,

• karmaşık iktisadi sistemleri basite indirgeyerek iktisadi hayatta neler olup bittiğini anlamalarını ve iktisadi öngörü yapabilen bireyler olarak yetişmelerini,

• araştırma, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi,

• ulusal ve uluslararası iktisadi sorunlara çözümler üretebilmelerini,

• sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji, tarih gibi sosyal bilimlerin yanı sıra istatistik, matematik gibi fen bilimlerinden de haberdar olabilecekleri bir lisans eğitimi alabilmelerini,

• alanlarında teorik ve ampirik bilimsel çalışma yapabilmelerini,

• liderlik ve birlikte çalışabilme yetileri kazanabilmelerini,

amaçlar.