1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


NASIL BİR DERS PROGRAMI?

Ekonomi Bölümü lisans programı, mikro ekonomi, makro ekonomi, maliye ve para politikası gibi zorunlu temel derslerin yanı sıra zengin bir seçmeli ders havuzuna sahiptir. Ders programı, öğrencilerin bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli ders almalarına imkân sunarak öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar. Ekonomi Bölümü lisans programı için seçmeli ders havuzunda bulunan derslerden bazıları şunlardır:

• Sağlık İktisadı

• İktisadi Büyüme

• Uluslararası Finans

• Enerji İktisadı

• Bilim ve Teknoloji İktisadı

• Firma Teorisi

• Endüstriyel Organizasyon

Ekonomi Bölümü, eğitim planında yer verdiği bitirme projeleri ve makale yazımı gibi uygulamalarla öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirmeyi ve bilime katkı sağlayan akademisyenler yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef, bir araştırma üniversitesi olan ASBÜ'nün misyonuyla da uyumluluk gösterir.