1 asbü-background-image

Translations:


NASIL BİR DERS PROGRAMI?

Ekonomi Bölümü lisans programı, ekonomi bölümlerinde standart olarak okutulan mikro ekonomi, makro ekonomi, maliye ve para politikası gibi zorunlu derslerin yanında birçok bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersleri öğrenciler için sunmaktadır. Ekonomi lisans programı için seçmeli ders havuzunda bulunan derslerden bazıları şöyledir:

• Sağlık İktisadı

• İktisadi Büyüme

• Uluslararası Finans

• Enerji İktisadı

• Bilim ve Teknoloji İktisadı

• Firma Teorisi

• Endüstriyel Organizasyon

Ekonomi Bölümü, seçimlik dersler havuzunu çok kapsamlı tutarak, öğrencilere ilgi duydukları alanda uzmanlaşma imkânı vermeyi amaç edinir.

ASBÜ'nün bir araştırma üniversitesi olma özelliği ile uyumlu olarak, Ekonomi Bölümü var olan bilgiyi öğrencilere aktarmanın yanında kısa makale yazma ödevi ve bitirme projesi gibi uygulamalarla henüz daha lisans eğitimi alırlarken öğrencilerin bilime katkı sağlama perspektifi edinmelerini hedefler.