0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ NEYİ HEDEFLER?

20. yüzyılın önemli iktisatçılardan Samuelson, iktisatı şu şekilde tanımlar:

“İktisat, bireylerin ve toplumun alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakları nasıl istihdam ettiğini, farklı tür malları zaman içerisinde nasıl ürettiğini ve toplumdaki farklı bireyler arasında tüketim için bu malları nasıl dağıttığını araştırır.” (Samuelson (1967))

> devamı için tıklayın

NEDEN ASBÜ EKONOMİ BÖLÜMÜ?

• Ekonomi Bölümü, öğrencilerine güncel ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak yüksek standartta bir eğitim vermeyi amaç edinir.

• Araştırma odaklı bir üniversite olarak kurulan ASBÜ'de bu amaçla uyumlu olarak Ekonomi Bölümündeki tüm öğretim üyeleri kendi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar yapmışlardır.

> devamı için tıklayın

NASIL BİR DERS PROGRAMI?

Ekonomi Bölümü lisans programı, mikro ekonomi, makro ekonomi, maliye ve para politikası gibi zorunlu temel derslerin yanı sıra zengin bir seçmeli ders havuzuna sahiptir. Ders programı, öğrencilerin bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli ders almalarına imkân sunarak öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmalarını sağlar. Ekonomi Bölümü lisans programı için seçmeli ders havuzunda bulunan derslerden bazıları şunlardır:

> devamı için tıklayın

EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINI NASIL BİR KARİYER BEKLİYOR?

Bölüm mezunları yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca özel sektör, kamu ve düzenleyici kurumlarda ekonomist, banka yöneticisi, mali müşavir ve uzman olarak çalışabilirler. Mezunların çalışabileceği bazı kurumlar şöyledir:

> devamı için tıklayın

KAYNAKÇA

Samuelson, Paul A. 1967. Economics: An Introductory Analysis. New York: McGraw-Hill, 7th ed.