1 asbü-background-image

Translations:


EKONOMİ BÖLÜMÜ NEYİ HEDEFLER?

20. yüzyılda yaşamış en etkili iktisatçılardan biri olan Samuelson tarafından iktisat şu şekilde tanımlanmıştır:

“İktisat, bireylerin ve toplumun alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakları nasıl istihdam ettiğini, farklı tür malları zaman içerisinde nasıl ürettiğini ve toplumdaki farklı bireyler arasında tüketim için bu malları nasıl dağıttığını araştırır.” (Samuelson - 1967)

> devamı için tıklayın

NEDEN ASBÜ EKONOMİ BÖLÜMÜ?

• Ekonomi Bölümü, öğrencilerine güncel ulusal/uluslararası kaynakları ve yayınları kullanarak yüksek standartda bir eğitim vermeyi amaç edinmektedir.

• Araştırma odaklı bir üniversite olarak kurulan ASBÜ'de bu amaçla uyumlu olarak Ekonomi Bölümündeki tüm öğretim üyeleri kendi alanlarında ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmışlardır.

> devamı için tıklayın

NASIL BİR DERS PROGRAMI

Ekonomi Bölümü lisans programı, ekonomi bölümlerinde standart olarak okutulan mikro ekonomi, makro ekonomi, maliye ve para politikası gibi zorunlu derslerin yanında birçok bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersleri öğrenciler için sunmaktadır. Ekonomi lisans programı için seçmeli ders havuzunda bulunan derslerden bazıları şöyledir:

> devamı için tıklayın

EKONOMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARINI NASIL BİR KARİYER BEKLİYOR?

Bölümden mezun olan öğrenciler yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alarak akademik bir kariyer seçebilir veyahut dilerlerse mezun olur olmaz özel sektör, kamu ve düzenleyici kurumları içeren geniş bir yelpazede bir kariyer planı yapabilirler. Bu kurumlarda, ekonomist, banka yöneticisi, mali müşavir ve uzman olarak çalışabilirler. Mezunların iş bulabilecekleri bazı kurumlar aşağıda sıralanmıştır.

> devamı için tıklayın

KAYNAKÇA

Samuelson, Paul A. 1967. Economics: An Introductory Analysis. New York: McGraw-Hill, 7th ed.