1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


Vizyonumuz

Türkiye’de Doğu dünyası ve Afrika kıtası ile ilgili farklı alanlarda disiplinler arası bir anlayışla dünya standartlarında lisansüstü araştırmalar yapmak; sahada yapılacak araştırma ve incelemelere öncülük ederek ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, kongre vb. bilimsel çalışmalarda bulunarak uygulamaya yönelik analizler yapmak, bu yolla ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu akademik ve bilimsel sahih bilgi üretimine katkı sunmak.