0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


Misyonumuz

Doğu dünyası ve Afrika Kıtasının tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik, antropolojik ve coğrafi durumları, hukuk sistemleri, uluslararası ilişkileri vb. alanlarda lisansüstü eğitim yapmak, bu alanlarda araştırma projeleri geliştirmek, akademik ve evrensel değerlerde bilgi üretmek; doğru bilgiler edinmiş araştırmacılar yetiştirerek üniversitemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı uzmanlar yetiştirmek.