0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Amaç ve Kapsam

Programın amacı; Üniversite Rektörlüklerince 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca en az 1 ay en fazla 3 ay süre ile yurtdışında görevlendirilecek olan öğretim üyelerine, yurtdışında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek, uluslararası çalıştay, yayın, seminer başta olmak üzere her türlü bilimsel çalışmalarını özendirmek ve uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla destek vermektir.

Bu program, devlet üniversitelerinde tam zamanlı olarak çalışan profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerini kapsar.

BAŞVURU KOŞULLARI

• TC vatandaşı olup, halen bir devlet üniversitesinde tam zamanlı olarak profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak.

• Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden Misafir Araştırmacı veya dengi bir statüde kabul almak

• Öğretim üyesinin görev yaptığı Enstitü, Fakülte veya Yüksekokul'un uygun görüşünü almak

• Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak

• Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

KARŞI KURUMDAN KABUL MEKTUBU TALEBİ

Etkinlik yurtdışındaki yükseköğretim kurumları yada araştırma merkezlerinde gerçekleştirilebilir. Öncelikle gitmek istediğiniz kuruma başvurarak kabul mektubu almanız gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU

Aşağıdaki belgeler ile birlikte akademik biriminize (Fakülte Dekanlıklarına, YO/ MYO Müdürlüklerine) başvurunuz.

• Dilekçe

• Özgeçmiş ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi

• YÖK Bilgi Formu

• Karşı kurum kabul belgesi / akseptens / davetiye mektubu

• Çalışma planı

• Erkek adaylardan askerliğin yapılmış olduğuna dair belge

Fakülte / Yüksekokul / MYO Yönetim Kurulu Kararı alarak Rektörlük Akademik Personel Dairesine gönderecektir. Başvuru işlemleriniz ve takibi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Personel Dairesi Başkanlığı Rektör onayı ile birlikte belgeleri YÖK'e göndererek, resmi başvuruyu yapar ve yanıt geldiğinde öğretim üyesini bilgilendirir.

Hibe ödemeleri gitmeden yaklaşık 2 hafta kadar önce Strateji Daire Başknalığı tarafından maaş hesabına TL olarak yapılır.

Görevlendirme

Bu program kapsamında görevlendirme süresi en az bir (1), en fazla üç (3) aydır. Öğretim üyelerine bu süreler dışında ve bu program kapsamında herhangi başka bir ödeme yapılamaz.

Rektörlüklerce Yükseköğretim Kuruluna gönderilen teklifler, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda görüşülür. Yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan öğretim üyelerine yapılacak ödemeler için gerekli olan tutar ilgili Rektörlüğe aktarılır.

Yurtdışında görevlendirilmesi uygun bulunan öğretim üyelerine, ödemeler aylık olarak ilgili Rektörlüklerce yapılır.

Yükümlülükler

Öğretim Üyeleri;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 79. maddesi gereği görevlendirme süresi bitiminde görevlerine başlamakla yükümlüdürler.

2. Görevlendirme süresi dolduğunda Türkiye'ye dönerek süresi içinde görevine başlamayanlar istifa etmiş sayılır.

3. Bu program kapsamında görevlendirme süre uzatımı talebinde bulunulamaz. Program kapsamı dışında görevlendirme süresinin uzatılması veya yıllık izin sürelerinin yurt dışında kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

4. Yurtdışında görevlendirilmesi uygun bulunan öğretim üyeleri, yurtdışında kaldığı süre içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili faaliyet raporlarını, göreve başladıktan itibaren bir ay içinde rektörlüğe verir. İstenmesi halinde bu raporlar Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

Hibeler

Öğretim üyeleri yurtdışında bulundukları süre içinde yurtiçi maaşlarını almaya devam ederler.

Ödemeler YÖK tarafından Rektörlüğe TL olarak, ödeme yapıldığı günün kuru kullanılarak aktarılır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından öğretim üyesinin maaş hesabına TL olarak yatırılır.

Yurtdışına gitmeden yaklaşık 10 gün önce aşağıdaki tabloda belirtilen yevmiye miktarı + gidiş uçak bileti miktarı avans olarak yatırılır.

Yurtdışından döndükten sonra avans kapatma işlemi gerçekleştirilir ve dönüş bileti + sigorta ücreti yatırılır.

Dönüşteki İşlemler

Programlarını tamamlayıp dönen öğretim üyelerinin belgeleri avans kapatma işlemleri için Personel Dairesine getirmeleri gerekmektedir.

Pasaportun kimlik, vize ve giriş cıkış sayfalarının fotokopisi

Uçak bileti

Uçak biniş kartları (Boarding cards)

Sağlık sigortası (eğer yaptırıldıysa)