0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (ANLAŞMASI) PROSEDÜRÜ

Yeni bir anlaşma gerçekleştirilirken izlenmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibidir:

PROTOKOL (ANLAŞMA) HAZIRLIK AŞAMASI :

Yurt dışı üniversiteler ile işbirliği protokolü yapmak isteyen bölüm veya fakülteler karşı kurumlar ile gerekli görüşmeleri yaparlar ve protokol metnini hazırlarlar. Bu metinde ekleme & değiştirme vb. yapmak mümkündür. Bazı durumlarda karşı kurumlar taslak anlaşma protokolü yollarlar. Bu anlaşma protokolleri de değerlendirilir ve aynı prosedür uygulanır.

Birimler tarafından hazırlanan protokol metni resmi yazı ile Dış İlişikler Koordinatörlüğü, Uluslararası İşbirliği ve İkili Anlaşmalar Destek Birimine iletilir.

ÜNİVERSİTE SENATOSU ONAYI

Dış İlişikler Koordinatörlüğü, hazırlanan protokol metnini üniversitemiz senatosunun onayına sunar, kararı takip eder ve ilgili birimi bilgilendirir.

YÖK ONAYI AŞAMASI

Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolleri için:

Aşağıdaki ülkelerle yapılması planlanan anlaşmalar Dışişleri Bakanlığının görüşünün alınması için YÖK'e gönderilir: Cezayir, Ermenistan, Fas, Irak, İran, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tayvan, Tunus, Yemen.

Bu ülkeler dışında kalan ülkelerle yapılacak protokoller için yalnızca YÖK'den kurumun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi alınması yeterlidir.

YÖK TARAFINDAN TANINMA

YÖK kendi ulusal otoriteleri tarafından tanınan tün yabancı üniversiteleri tanımaktadır. Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumunun Türkiye'deki tanınma durumunu kontrol etmek için NARİC kataloglarını inceleyiniz.

https://www.naric.org.uk

Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Protokolleri için:

Hangi ülke ile yapılırsa yapılsın, bu kapsamdaki tüm protokoller için YÖK onayı gereklidir.

İMZA AŞAMASI

Protokoller yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra Üniversite Rektörü tarafından 2 nüsha halinde imzalanır. Karşı kurum tarafından da imzalanan protokollerin 1 nüshası Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde diğer nüshası ise karşı kurumda kalır.

WEB SİTESİNDE YAYINLANMASI

İmzalanan protokoller web sitesinde yayınlanır.

İkili Antlaşmalar

• Antlaşma Listesi

• Antlaşma Prosedürü

1- Üniversitesi Bölüm Değişim Koordinatörleri anlaşma yapmayı düşündükleri Üniversitelerin ilgili Bölüm Değişim Koordinatörleri ile temasa geçerek, karşı kurumda Erasmus öğrencilerine açık olan dersleri incelerler.

2- Bölüm Değişim Koordinatörleri öğrencilere teklif edilen ders modüllerinin, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak durumda olup olmadığının kontrolünden sorumludur. Erasmus Değişim Öğrencileri Üniversitenin gereksinimlerini karşılayacak bir ders programını takip etme imkanına sahip olmalıdır.

3- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı”na göre minimum 30 AKTS kredisi karşılığı derslerin eşdeğerliği sağlanabilir durumda olmalıdır.

4- Gerekli şartların sağlanması ve her iki kurumun da İkili Anlaşma imzalanmasını uygun bulması durumunda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İkili Anlaşma Formu (İkili Anlaşma Formu word belgesi) Bölüm Değişim Koordinatörü tarafından düzenlenerek Uluslararası Ofise gönderilir.

5- İkili Anlaşma Uluslararası Ofiste Kurum Koordinatörü tarafından tarih, imza ve mühürlü olacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan bu dökümanlar karşı kuruma posta yoluyla gönderilir.

6- İkili Anlaşma karşı Üniversite Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bir nüshası posta ile Üniversite Dış İlşkiler Ofisine geri gönderilir.

7- İkili Anlaşma Ulusal Ajansın denetimlerinde sunulmak üzere Dış İlşkiler Ofisinde muhafaza edilir.