0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Hakkımızda

Misyon

Dış ilişkiler ofisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin uluslararasılaşma yolundaki amaç ve stratejilerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bunun içinde üniversitenin yapılanmasında alacağı görevler şunlardır:

• Tüm akademik ve idari personelin katılacağı uluslararası faaliyetleri destekleyerek üniversitenin küreselleşmesine katkıda bulunmak,

• Üniversitenin uluslararası stratejilerini ve politikalarını saptamak ve uygulamak,

• Üniversitenin yer alacağı Bologna süreci, Erasmus+, Mevlana, Farabi ve diğer uluslararası programları yürütmek,

• Uluslararası ikili akademik ortaklık antlaşmaları sonuçlandırarak kurumun uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak,

• Uluslararası ortak diploma programlarını organize etmek

• Üniversitemizin Türk ve yabancı uyruklu öğrencileri arasındaki kültürel etkileşimi geliştirmek,

• Yabancı uyruklu öğrencilere - vize, barınma vb.-ihtiyaç duyabilecekleri konularda yardımcı olmak,

• Öğrencilere çeşitli seminer, oryantasyon, çalıştaylar düzenleyerek katılabilecekleri uluslararası ve ulusal değişim programları hakkında bilgi vermek,

• Üniversiteyi ulusal ve ulusal arası toplantı, kongre ve sempozyumlarda, gerekli görüldüğünde, temsil etmek.

Vizyon

Dış ilişkiler ofisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alması için, Üniversitenin her biriminde uluslararasılaşmış ve çağdaş bir çalışma iklimi hazırlamasında faaliyet gösteren üniversitemiz birimlerine destek olmayı amaçlamaktadır.