0 asbü-background-image

Translations:

[#left_menu#]

Erasmus+

ERASMUS+ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007 - 2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır ve 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır. Avrupa’nın beşeri ve sosyal sermayesini etkin bir şekilde kullanmak yönündeki çabalarını desteklemek üzere tasarlanan Erasmus+, program ülkelerinin yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmektedir.

Erasmus+ Programının hedef kitleleri kimlerdir?

• Yükseköğretim alanında; yükseköğretim kurumlarıyla birlikte üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,

• Mesleki eğitim alanında; mesleki eğitim veren kurumlar ve kuruluşlarla idareci, öğretmen ve öğrencileri, işe yeni başlayanlar, işverenler, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,

• Okul eğitimi alanında; okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile çalışanları,

• Yetişkin eğitimi alanında; bu alanda faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlarla birlikte öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,

• Gençlik alanında ise bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla birlikte bunları üye ve çalışanları, 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları.

Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?

Erasmus+ Programından yararlanacak ülkeler:

• AB üyesi ülkeler

• AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)

• Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem altında toplanıyor:

• Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

• Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

• Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

Bu 3 ana eylem dışında Avrupa Komisyonu şunları da destekler:

• Spor Destekleri

• Jean Monnet Programı

Detaylı bilgi için : http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı

Erasmus+ Koordinatörlüğü için tıklayınız.