1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Toplumsal Katkı

Araştırmacılar ve öğretim üyelerinin halkın din alanında sağlıklı bilgilenmesi için seminerler düzenlemeleri ve çeşitli projeler yoluyla değişik çevrelerle buluşmaları önemli bir toplumsal katkı olarak tasarlanmaktadır.

Dini İlimler Fakültesi'nin sosyal hayatta hizmet vereceği en önemli iki sektör Milli Eğitim Bakanlığı okulları ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarıdır. Bunların yanı sıra herhangi bir lisans diplomasını yeterli gören her kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu da mezunların istihdam edilebileceği ortamlardır.

Toplumda ilgi gören ve büyük hassasiyet gösterilen dini konuların sahih dini kaynaklara dayalı olarak doğru öğretilmesi ve dinin iyi temsil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu husus göz önünde bulundurularak tasarlanan Dini İlimler Fakültesi öğrencilerinin sosyal, beşeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal konularda belli bir düzeyde bilgi ve bilinç sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır. Fakültenin öncelikleri arasında her mezununa, mezuniyet sonrasında bilgilerini sürekli olarak yenilemesi ve geliştirmesi gerektiği bilincinin kazandırılması da yer almaktadır.