1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Araştırma Alanları

“ASBÜ Dini İlimler Fakültesinde, hem dini ilimlerin kendi alt dalları arasında, hem de diğer sosyal ve beşeri bilimlerle disiplinler arası ilişki ve etkileşim içinde olmak ana hedefler arasında yer almaktadır.“

Dini İlimler Fakültesi farklı bilim dallarını bünyesinde barındırdığı için disiplinler arası araştırma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli dikkate alınarak fakültenin bölümleri arasında araştırma ve eğitim açısından yakın ilişkilerin kurulması ve her bir bölümün diğer bilimlerdeki metodoloji ve donanımdan yararlanarak gelişmesi sağlanacaktır. Fakültede hem Temel İslam Bilimleri hem de Felsefe ve Din Bilimlerinin yöntem ve araştırma teknikleri esas alınarak eğitim verilecektir. Aynı zamanda müfredatında yer alan İslam Tarihi ve Sanatları dersleri ile öğrencilerin bilgi birikimi zenginleştirilecek ve farklı perspektifler kazanmaları sağlanacaktır. Yöntem ve uygulama açısından farklı disiplinlerin imkânlarını birleştiren fakülte, verdiği eğitim ile öğrencilerin bilgi birikimlerini günümüze taşımalarına ve sosyal hayatta karşılık bulmalarına olanak verecektir. ASBÜ Dini İlimler Fakültesi çok yönlü yaklaşımı sayesinde dinin sosyal, psikolojik ve felsefi boyutunu anlama, yorumlama ve analiz etme noktasında daha avantajlı bir konuma kavuşacaktır. Yine İslam Tarihi ve Sanatları disiplinleri, özellikle hat ve musiki gibi sanatlar, araştırmacılar ve öğrencilerin ruhsal incelik ve hassasiyetlerini geliştirme işlevi görecektir.