1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dini İlimler Fakültesi, dini inanç ve değerleri anlamak ve yorumlamak amacıyla araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bireyin ve toplumun dini inanç ve değerler konusundaki ihtiyaçlarına çözüm önerileri sunmayı, bilim insanı ve entelektüel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

> devamı için tıklayın.