0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Kurs Katılım Şartları

1. Kurs ücretinin tamamı program başlamadan önce tahsil. Ödemeler havale/EFT, kredi kartına tek çekim veya taksitlendirme yoluyla yapılır. Taksitli ödeme seçeneklerinde ilgili banka tarafından taksit sayısına göre vade farkı uygulanır.

2. Kurs sonunda % 80 devam şartını sağlayan ve yapılacak sınavlar sonucunda dönem sonunda %70 başarı gösteren katılımcılara sertifika verilir. Başarı puanı ara sınavın %30’u, Final sınavının %70’i alınarak hesaplanır.

3. Resmi görevlendirmeler, resmi izinler, akademik çalışmalar ve sağlık raporları belgelendirmek koşuluyla devamsızlık olarak kabul edilmez. Yapılacak sınavlara belirtilen gerekçelerle katılamadığını belgelendirenler için telafi sınav hakkı tanınır. Telafi sınavlarıyla ilgili takvim dönem içerisinde duyurulur.

4. Kurs gereksinimlerine bağlı olarak elektronik seviye tespit sınavı, kullanılan kaynakların ve ek materyallerin ücretleri katılımcılar tarafından karşılanır. Bu ücretler kurs ücretine dâhil değildir.

5. Kursların ciddiyetle takibi için kullanılan kaynakların orijinal olması zorunludur. Yasal olmayan şekilde çoğaltılmış kaynakların kurum içinde kullanımı yasaktır.

6. Katılımcılar derslerin bilimsel ve akademik amaçlarla, kişilerin kimlikleri ifşa edilmeksizin çeşitli eğitsel çalışmalarda kullanılmak üzere gözlemlenebileceğini, kayıt edilebileceğini kabul etmiş sayılır. Bu kayıtlar üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaz ve saklı tutulur.

7. Kursiyerler, kursa zamanında katılmakla ve ders malzemelerini getirmekle yükümlüdür.

8. Üniversite yönetimi ve Dil Merkezi gerekli gördüğünde kurs dersleri ve sınavlarında tarih ve/veya saat değişikliği yapabilir.

9. Kursiyer kurs yerinde uygulanan kurs ve üniversite kurallarına uymakla yükümlüdür.

10. Kursiyer, üniversite alanında kişisel eşyalarının güvenliğinden kendisi sorumludur.

11. Üniversitemiz kampanya, lansman, reklam, kurs, etkinlik ve uygulamalarından haberdar etme amacıyla kişisel cep telefonu ve/veya elektronik posta adresine e-posta ve/veya SMS gönderebilir, telefonuma çağrı yapabilir. Bu faaliyetler bilgilendirme amaçlı olup, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bu bilgileri başka amaçlarla kullanamaz ve üçüncü şahısların kullanımına ve bilgisine sunamaz. Bilgilerinizi istediğiniz zaman silme hakkınız saklıdır.

12. Üniversite etik olmayan davranışlar sergileyen Kursiyerin kurs ile ilişiğini kesme hakkına sahiptir. Eğitim materyallerine ve donanımlarına zarar verenler hasarı karşılamakla yükümlüdür.

13. Kursiyer Üniversite binasına erişim için Dil Merkezi tarafından kendilerine verilen kursiyer kimlik kartını yanında bulundurmak ve gerektiğinde Üniversite görevlilerine ibraz etmekle mükelleftir.

14. Bu sözleşme kurs sürecince geçerlidir.