1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Japonca Kursu

Dünya üzerinde anadil olarak konuşulan dil sıralamasında ilk on arasında bulunan Japoncanın hangi dil ailesine mensup olduğu ile ilgili kesin bir kanıya henüz ulaşılamamıştır. Japonların 5. yüzyıla kadar kendilerine ait bir yazı sistemi yoktur. Japonca dil yapısını inceleyebilmek için 8. yüzyıl yazılı kaynaklarına kadar inilir. Japon yazısı, kanji, hiragana ve katakana olmak üzere üç ayrı yazım biçiminin birleşiminden oluşur. Kanji, Çince yazı biçimidir ve Kore yarım adası üzerinden Japonya’ya gelmiştir. Daha sonra ise kanjibasitleştirilerek hiragana ve katakana yazıları oluşturulmuştur. Hiragana ve katakana ayrı ayrı 46 imden oluşur.Kanji’nin günlük kullanımdaki sayısı ise 2000 imi geçmektedir. Türkçe ile karşılaştırdığımızda benzer özelliklere sahip olan Japonca, dil tipolojisi açısından eklemeli diller grubunda yer alır ve sözdizimsel açıdan da Türkçe ile paralel bir yapıya sahiptir.

Amaç

Japonca A1.1 dersi, öğrencinin hiragana ve katakana imlerini ve basit düzeyde kanji okuyabilmesini, yazabilmesini, temel seviyede gramere ve kelime bilgisine sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların yanı sıra Japonca A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

İçerik

Ders A1.1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Hiragana ve katakana yazım sistemi
 •      • Okuma ve yazma çalışmaları
 •      • Ses bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz
 •      • Giriş düzeyinde gramer kuralları
 •      • Sunumlar, sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •       • Çok kısa ve provası yapılmış bir metni okuyabilir.
 •       • Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •       • Görsel destek var ise basit içerikli malzeme ve kısa basit metinlerin içeriği hakkında fikir edinebilir.
 •       • Yazılı biçimde kişisel bilgilerini verebilir.
 •       • Belirli somut durumlar için tek sözcük veya cümleden oluşan cümleler kurabilir.
 •       • En basit düzeyde günlük konuşma dilini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilir: selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme gibi kalıpları kullanabilir.
 •       • Günlük yaşamıyla ilgili olarak çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •       • İfadeleri teker teker, bildik isimleri ve sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa ve çok basit metinleri anlayabilir.
 •       • Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •       • Kısa ve basit talimatları takip edebilir.
 •       • Japon kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. アークアカデミー編著者、かなマスター、株式会社三修社、東京、

     2. まるごと日本のことばと文化入門A1、独立行政法人国際交流基金編著、三修社

     3. The Association for Overseas Technical Scholarship, Self- Study Kana Workbook, 3A Corporation, Tokyo, 2000.

     4. みんなの日本語初級Ⅰ本冊、スリーエーネットワーク、東京、

     5. CAGの会、日本語コミュニケーションゲーム80, The Japan Times, Tokyo, 2007

     6. 砂川有里子、おたすけタスク、株式会社三修社、東京、

     7. Okuma, yazma ve konuşma çalışmaları için materyaller.

     8. Görsel ve işitsel malzemeler

     9. Diyaloglar için materyaller.

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
Kelime Bilgisi 1 G – K
Gramer 1 G – K
Okuma 1 G – K
Yazma 1 G – K
Konuşma 1 G – K
Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 7 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 14 100