1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

İtalyanca Kursu

İtalyanca bir kültür dilidir. Bu dili bilmek, Avrupa tarihini daha iyi öğrenmemize yarayacak edebi kaynakları, İtalyan sinemasını, operasını, müziğini, tiyatrosunu daha kolaylıkla anlayıp kavramamıza yardımcı olur.

İtalyanca aynı zamanda eğitim dilidir. Her yıl çok sayıda öğrenci; üniversitelerimizde, akademilerimizde, kütüphanelerimizde, okullarımızda eğitim almak ve araştırmalar yapmak üzere ülkemize gelir. Aynı şekilde çok sayıda Türk öğrenci çeşitli eğitim amaçlı değişim programlarıyla İtalya’ya gitmektedir.

Hint-Avrupa dil ailesinin Roman Dilleri kolundan olan İtalyancayı öğrenen bir kisi İspanyolca, Fransızca, Portekizce gibi diğer Latin kökenli dilleri rahatlıkla kısa sürede öğrenebilir.

İtalyanca iş dünyasında da geçerliliği olan, teknik bir dil olarak dünyanın birçok yerinde kullanılmaktadır.

Amaç

Dersin amacı; öğrencilerin, başlangıç düzeyinde sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen yalın ifadeleri anlayabilmesini ve kullanabilmesini sağlamaktır. Bunun dışında öğrencinin, kendini veya bir başkasını tanıtabilmesi ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorulan aynı türden sorulara yanıt verebilmesi amaçlanmaktadır ve eğer öğrenciyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa, basit bir biçimde iletişim kurabilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Ders A1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Başlangıç düzeyinde konuşma pratikleri
 •      • Ses bilgisi ve telaffuz
 •      • Başlangıç düzeyinde kelime bilgisi
 •      • Başlangıç düzeyinde gramer bilgisi
 •      • Kısa yazma, okuma, dinleme ve konuşma uygulamaları
 •      • Sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •       • Öğrenci, insanlar ve yerler hakkında basit ve çoğunlukla kalıplaşmış ifadeleri anlatabilir.
 •       • Kendini, neler yaptığını ve nerede yaşadığını betimleyebilir.
 •       • Basit, ayrı tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •       • Kendisinin ve çevresindeki insanların, nerede yaşadıkları ve neler yaptıkları hakkında basit cümleler yazabilir.
 •       • Çok dikkatli ve yavaşça söylenen konuşmayı takip edebilir.
 •       • Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen talimatları anlayabilir ve kısa basit yönergeleri takip edebilir.
 •       • İfadeleri teker teker, bildik isimleri, sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa, basit metinleri anlayabilir.
 •       • Kısa ve basit iletileri okuyabilir.
 •       • En genel güncel durumlar hakkındaki tanıdık isimleri, sözcükleri ve çok basit ifadeleri tanıyabilir.
 •       • Basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir, acil gereklilik gösteren alanlarda veya çok aşina olunan konularda basit ifadeleri başlatabilir ve cevaplayabilir.
 •       • Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen soruları ve yönergeleri anlayabilir ve kısa, basit yönlendirmeleri takip edebilir.
 •       • Yazılı biçimde kişisel bilgiler isteyebilir veya aktarabilir.
 •       • İnsanlardan bir şeyler isteyebilir ve onlara bir şeyler verebilir. Sayılar, miktar, fiyat ve zaman ile ilgili meseleleri çözebilir.
 •       • Bir tanıştırma yapabilir, basit selamlaşma ve ayrılma ifadelerini kullanarak bir kişiyi tanıştırabilir. İnsanların nasıl olduğunu sorabilir ve haberlere tepki gösterebilir.
 •       • Basit formlar doldurabilir. (Örn. bir otelin kayıt formunda istenildiği gibi, numaralar, tarihler, kendi adını, uyruğunu, adresini, yaşını, doğum tarihini veya bir ülkeye varış tarihini yazabilir.)

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Nuovo Progetto(A1) L.Ruggieri S.Magnelli T.Marin Edilingua 115 TL Nüans Kitabevi

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
ITA1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
ITA1002 Gramer 1 G – K
ITA1003 Okuma 1 G – K
ITA1004 Yazma 1 G – K
ITA1005 Konuşma 1 G – K
ITA1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav - -
Ödev 7 -
TOPLAM - -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 70
TOPLAM 9 100