1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

İspanyolca Kursu

İspanyolca Hint-Avrupa dil ailesine bağlı dillerden biridir. Tüm dünyada kullanımı günden güne artış gösteren İspanyolca yaklaşık olarak beş yüz milyon kişi tarafından konuşularak İngilizce ve Çincenin ardından en fazla konuşulan üçüncü dildir.

Aynı zamanda dilin konuşulduğu coğrafi bölgeler göz önüne alındığında dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kabul gören bir dildir. Tam olarak 21 ülkenin resmi dilidir ve bu ülkeler şu şekildedir: İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela ve Ekvator Ginesi’dir.

Amerika Birleşik Devletlerinde de İngilizce ‘den sonra en fazla konuşulan ikinci dildir.

Amaç

İspanyolca A1 dersi; öğrencilerin, başlangıç düzeyinde sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini ve kullanabilmesini sağlamaktır. Bunun dışında öğrencinin, kendini veya bir başkasını tanıtabilmesi ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorulan aynı türden sorulara yanıt verebilmesi amaçlanmaktadır ve eğer öğrenciyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa, basit bir biçimde iletişim kurabilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Ders A1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Başlangıç düzeyinde konuşma pratikleri
 •      • Ses bilgisi ve telaffuz
 •      • Başlangıç düzeyinde kelime bilgisi
 •      • Başlangıç düzeyinde gramer bilgisi
 •      • Kısa yazma, okuma, dinleme ve konuşma uygulamaları
 •      • Sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •       • Öğrenci, insanlar ve yerler hakkında basit ve çoğunlukla kalıplaşmış ifadeleri anlatabilir. Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •       • Kendini, neler yaptığını ve nerede yaşadığını betimleyebilir.
 •       • Basit, ayrı tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •       • Kendisinin ve çevresindeki insanların, nerede yaşadıkları ve neler yaptıkları hakkında basit cümleler yazabilir. Belirli somut durumlar için tek sözcük veya cümleden oluşan cümleler kurabilir.
 •       • Basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir, acil gereklilik gösteren alanlarda veya çok aşina olunan konularda basit ifadeleri başlatabilir ve cevaplayabilir Günlük yaşamıyla ilgili olarak çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •       • Yazılı biçimde kişisel bilgiler isteyebilir veya aktarabilir. Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •       • Kısa ve basit iletileri okuyabilir.
 •       • İspanyol kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. En Accion Libro del Alumno & En Accion Cuaderno de Actividades A1-A2, En Clave,

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
Kelime Bilgisi 1 G – K
Gramer 1 G – K
Okuma 1 G – K
Yazma 1 G – K
Konuşma 1 G – K
Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 7 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 14 100