1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Fransızca Kursu

Fransızca (français), Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri alt birimden, dünya genelinde yaklaşık 274 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Fransızca; İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Katalanca ve Romence gibi Roma İmparatorluğu’nun dili olan Latincenin devam dillerindendir. Mandarin Çincesi, İngilizce, İspanyolca ve Arapçadan sonra en çok konuşulan dünya dilleri arasındadır. Ayrıca, Fransızca İngilizce ile birlikte, tüm kıtalar üzerinde konuşulan iki dilden biridir ve İngilizceden sonra yabancı dil olarak öğrenilen ikinci dildir. Diğer yandan, ticaret dili olarak da İngilizce ve Çinceden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya üzerinde 29 ülkede resmî dil olan Fransızca, Birleşmiş Milletler’in bütün alt kurumlarında ve uluslararası kuruluşların çoğunun ve de Avrupa Birliği’nin resmi dili olmasının yanı sıra, Birliği’nin en çok konuşulan dillerinden biridir.

Dil Merkezi’nde Fransa Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Fransızca eğitimi verilmektedir.

Amaç

Fransızca A1 kursu/dersi; öğrencilerin, başlangıç düzeyinde sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini ve kullanabilmesini amaçlamaktadır. Bunun dışında öğrencinin, kendini veya bir başkasını tanıtabilmesi ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorulan aynı türden sorulara yanıt verebilmesi amaçlanmaktadır ve eğer öğrenciyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa, basit bir biçimde iletişim kurabilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Kurs/ders A1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Başlangıç düzeyinde konuşma pratikleri
 •      • Ses bilgisi ve telaffuz
 •      • Başlangıç düzeyinde kelime bilgisi
 •      • Başlangıç düzeyinde gramer bilgisi
 •      • Kısa yazma, okuma, dinleme ve konuşma uygulamaları
 •      • Sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •      • İnsanlar ve yerler hakkında basit ve çoğunlukla kalıplaşmış ifadeleri anlatabilir.
 •      • Kendini, neler yaptığını ve nerede yaşadığını betimleyebilir.
 •      • Basit, ayrı tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Kendisinin ve çevresindeki insanların, nerede yaşadıkları ve neler yaptıkları hakkında basit cümleler yazabilir.
 •      • Çok dikkatli ve yavaşça söylenen konuşmayı takip edebilir.
 •      • Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen talimatları anlayabilir ve kısa basit yönergeleri takip edebilir.
 •      • İfadeleri teker teker, bildik isimleri, sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa, basit metinleri anlayabilir.
 •      • Kısa ve basit iletileri okuyabilir.
 •      • En genel güncel durumlar hakkındaki tanıdık isimleri, sözcükleri ve çok basit ifadeleri tanıyabilir.
 •      • Basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir, acil gereklilik gösteren alanlarda veya çok aşina olunan konularda basit ifadeleri başlatabilir ve cevaplayabilir.
 •      • Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen soruları ve yönergeleri anlayabilir ve kısa, basit yönlendirmeleri takip edebilir.
 •      • Yazılı biçimde kişisel bilgiler isteyebilir veya aktarabilir.
 •      • İnsanlardan bir şeyler isteyebilir ve onlara bir şeyler verebilir. Sayılar, miktar, fiyat ve zaman ile ilgili meseleleri çözebilir.
 •      • Bir tanıştırma yapabilir, basit selamlaşma ve ayrılma ifadelerini kullanarak bir kişiyi tanıştırabilir. İnsanların nasıl olduğunu sorabilir ve haberlere tepki gösterebilir.
 •      • Basit formlar doldurabilir. (Örneğin. bir otelin kayıt formunda istenildiği gibi, numaralar, tarihler, kendi adını, uyruğunu, adresini, yaşını, doğum tarihini veya bir ülkeye varış tarihini yazabilir.)

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Saison Méthode de Français 1, Didier

     2. Saison Méthode de Français 1 Cahier d’activités, Didier

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
FRE1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
FRE1002 Gramer 1 G – K
FRE1003 Okuma 1 G – K
FRE1004 Yazma 1 G – K
FRE1005 Konuşma 1 G – K
FRE1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 14 -
TOPLAM 18 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 19 100