1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Farsça Kursu

Farsça, İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerinin İran öbeğine bağlıdır. Antik Pers halkının konuştuğu dilden türemiştir. Farsça ve lehçeleri İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmî dil statüsündedir. CIA World Factbook’a göre İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da yaklaşık 100 milyon kişinin anadili Farsça’dır. Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere diğer ülkelerde de bir o kadar daha kişinin bu dili konuştuğu tahmin edilmektedir. Farsça, yüzyıllar boyunca Orta Asya,Güney Asya ve Ortadoğu’da prestijli bir kültür dili olmuştur ve komşu ülkelerin dillerini, özellikle de Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu’daki Türk dillerini etkilemiştir. Farsça, İslam Dünyası’nın ikinci kültür dilidir. İslam klasiklerinin özellikle tasavvufla ilgili olanları bu dilde yazılmıştır. Şiirsel ve melodik ağırlığı olan bir dildir. İngiliz sömürgeciliğinden beş yüz yıl önce Hindistan ve civarında ikinci dil olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Güney Asya’da kültür ve edebiyat dili kabul edilmişti. Moğol İmparatorluğu zamanında ise resmî dil oldu. Farsça’nın bölgedeki tarihsel etkilerinin kanıtı Hindustani, Keşmirce, Punjabi, Sindhi, Gujarati, Bengali ve hatta Telugu dilleri üzerindeki süregelen etkisinden ve bölgede İran edebiyatının hâlâ sevilmesinden anlaşılabilir. Özellikle Urduca, Farsça’nın Arapça, Türkçe ve Güney Asya’nın bölgesel dillerinin kombinasyonudur. Hindistan Moğol İmparatorluğu’nun müslüman bölgelerinde yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Farsça büyük değişime uğrayarak günümüzdeki halini almasına rağmen şu şekilde kategorize edilebilir:

     1. Eski Farsça

     2. Orta Farsça

     3. Klasik Farsça

     4. Çağdaş Farsça

Amaç

Farsça A1.1 dersi, öğrencinin Farsça alfabesini okuyabilmesini, yazabilmesini, Farsça ses bilgisine, basit düzeyde gramere ve kelime bilgisine sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların yanı sıra Farsça A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

İçerik

Ders A1.1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Farsça alfabe ve sesler
 •      • Harflerin birleşme şekilleri
 •      • Yazı işaretleri
 •      • Sesli harfler
 •      • Okuma ve yazma çalışmaları
 •      • Ses bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz
 •      • Giriş düzeyinde gramer kuralları
 •      • Sunumlar, sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •      • Çok kısa ve provası yapılmış bir metni okuyabilir.
 •      • Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Görsel destek var ise basit içerikli malzeme ve kısa basit metinlerin içeriği hakkında fikir edinebilir.
 •      • Yazılı biçimde kişisel bilgilerini verebilir.
 •      • Standart basılmış bir formatta sunulmuş kısa metinlerin ve sözcüklerin kopyasını çıkarabilir.
 •      • Belirli somut durumlar için tek sözcük veya cümleden oluşan cümleler kurabilir.
 •      • En basit düzeyde günlük konuşma dilini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilir: selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme gibi kalıpları kullanabilir.
 •      • Günlük yaşamıyla ilgili olarak çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •      • İfadeleri teker teker, bildik isimleri ve sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa ve çok basit metinleri anlayabilir.
 •      • Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •      • Kısa ve basit talimatları takip edebilir.
 •      • İran kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Farsça Alfabe Kitabı,

     2. Dovre-i Amuzeş-i Zeban-i Farsi 1,Okuma, yazma ve konuşma çalışmaları için materyaller.

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
PRS1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
PRS1002 Gramer 1 G – K
PRS1003 Okuma 1 G – K
PRS1004 Yazma 1 G – K
PRS1005 Konuşma 1 G – K
PRS1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 7 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 14 100