0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Ermenice Kursu

Ermenice (Հայերեն), Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir dildir. Kendine özgü yapısıyla dikkat çeken Ermeni alfabesi M.S. 405 yılında bir din adamı olan Mesrop Maştots tarafından oluşturulmuştur. 5. yüzyılda çeviri çalışmalarıyla başlayan Ermeni yazılı kültürü yüzyıllar içerisinde büyük değişim yaşamıştır, ancak Ermeni alfabesi değişmeden korunmuştur. Ermenicenin, Doğu Ermenice ve Batı Ermenice olarak iki lehçesi vardır. 19. Yüzyılda Ermeni edebiyat dilinin gelişmesiyle birlikte Doğu Ermenice ve Batı Ermenice lehçeleri arasındaki ayrım iyice ortaya çıkmıştır. Doğu Ermenice Ermenistan’ın resmî dilidir ve Eski Sovyet ülkelerinde genelde Doğu Ermenice kullanılır. Türkiye’de ve Batı Ermeni diasporası’nda ise Batı Ermenice kullanılır. Batı Ermeni lehçesi, UNESCO’nun yok olma tehlikesinde olan diller listesinde yer almaktadır.

Dil Merkezi’nde Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Doğu Ermenice eğitimi verilmektedir. Ancak talep doğrultusunda Batı Ermenice eğitimi de verilebilmektedir.

Amaç

Ermenice A1.1 dersi, öğrencinin Ermeni alfabesini okuyabilmesini, yazabilmesini, Ermenice ses bilgisine, basit düzeyde gramere ve kelime bilgisine sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların yanı sıra Ermenice A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

Bu amaçların yanı sıra Çince A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

İçerik

Ders A1.1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Ermenice alfabe ve noktalama işaretleri
 •      • El yazısı ve matbu yazı sistemi
 •      • Okuma ve yazma çalışmaları
 •      • Ses bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz
 •      • Giriş düzeyinde gramer kuralları
 •      • Sunumlar, sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •      • Çok kısa ve provası yapılmış bir metni okuyabilir.
 •      • Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Görsel destek var ise basit içerikli malzeme ve kısa basit metinlerin içeriği hakkında fikir edinebilir.
 •      • Yazılı biçimde kişisel bilgilerini verebilir.
 •      • Standart basılmış bir formatta sunulmuş kısa metinlerin ve sözcüklerin kopyasını çıkarabilir.
 •      • Belirli somut durumlar için tek sözcük veya cümleden oluşan cümleler kurabilir.
 •      • En basit düzeyde günlük konuşma dilini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilir: selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme gibi kalıpları kullanabilir.
 •      • Günlük yaşamıyla ilgili olarak çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •      • İfadeleri teker teker, bildik isimleri ve sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa ve çok basit metinleri anlayabilir.
 •      • Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •      • Kısa ve basit talimatları takip edebilir.
 •      • Ermeni kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Birsen Karaca, Ermenice Öğreniyorum, (Սովորում եմ հայերեն),Kurmay, Ankara, 2007.

     2. Birsen Karaca, Doğu Ermenice – Türkçe Sözlük, Kurmay, Ankara, 2007.

     3. K. Muradyan, Սովորում ենք գրել, կարդալ, խոսել հայերեն, (Ermenice yazma, okuma ve konuşmayı öğreniyoruz), Edit Print Publishing House, Yervan, 2011.

     4. Okuma, yazma ve konuşma çalışmaları için materyaller.

     5. Görsel ve işitsel malzemeler

     6. Diyaloglar için materyaller.

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
ARM1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
ARM1002 Gramer 1 G – K
ARM1003 Okuma 1 G – K
ARM1004 Yazma 1 G – K
ARM1005 Konuşma 1 G – K
ARM1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 7 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 14 100