0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Çince Kursu

Çin-Tibet dil ailesine mensup olan Çince, tipolojik olarak tek seslemli (tek heceli ) bir dildir. Çağdaşları sayılabilecek olan Sümerce, Hititçe gibi diller ölü diller kapsamında anılırken, Çince günümüze dek ulaşmış kadim bir dildir. Çin yazısının sistemli ilk örnekleri, Shang Hanedanlığı (M.Ö 1711-1066) döneminde kaplumbağa kabukları ve hayvan kemiklerine yazılmış olan, Jiaguwen yazısı denilen, Fal Yazıtları/Kehanet Yazıtları’nda görülmüştür. Çin yazısı, Jiaguwen, Xiaozhuan, Lishu, Kaishu gibi geçirdiği transformasyon sürecinin ardından bugünkü şeklini almıştır. 1956 yilinda Çince’de sadeleştirmeye gidilmesi için adımlar atılmaya başlanmış, bunun sonucunda basitleştirilmiş (Simplified Chinese) ve klasik ( Traditional Chinese) Çince olarak adlandırılan yazım şekilleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde Kıta Çin’inde, Singapur’da basitleştirilmiş Çince kullanılırken; Taiwan, Hongkong gibi özel idari bölgelerinde klasik Çince kullanımı devam etmektedir. Çin’in gerek yüz ölçümsel genişliği gerekse toplum yapısını oluşturan unsurların çeşitliliği nedeniyle, Çince’nin birçok lehçesi vardır. Çin anakarasında Mandarin denilen Standart Çince konuşulur ve öğretilir. Dil Merkezi’nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Standart Çince ( Mandarin ) eğitimi verilmektedir.

Amaç

Çince A1.1 dersi, öğrencilerin Çince ses tonları, pinyin sistemi ve Çince karakterlerin yazımı ile ilgili temel bilgiyi edinmelerini ve bunları uygulayabiliyor olmalarını amaçlamaktadır.

Bu amaçların yanı sıra Çince A1.1 dersi, öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamak için son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini, kullanabilmesini ve kendini tanıtmasını hedeflemektedir.

İçerik

Ders A1.1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Çince transkripsiyon sistemi Pinyin ve hecelerin beş farklı ses tonları
 •      • Çince karakterlerin yazım kuralları
 •      • Okuma ve yazma çalışmaları
 •      • Ses bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz
 •      • Giriş düzeyinde gramer kuralları
 •      • Sunumlar, sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar ve bir genel sınav

Öğrenme Çıktıları

 •      • Çok kısa ve provası yapılmış bir metni okuyabilir.
 •      • Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Görsel destek var ise basit içerikli malzeme ve kısa basit metinlerin içeriği hakkında fikir edinebilir.
 •      • Yazılı biçimde kişisel bilgilerini verebilir.
 •      • Standart basılmış bir formatta sunulmuş kısa metinlerin ve sözcüklerin kopyasını çıkarabilir.
 •      • Belirli somut durumlar için tek sözcük veya cümleden oluşan cümleler kurabilir.
 •      • En basit düzeyde günlük konuşma dilini kullanarak temel sosyal iletişime geçebilir: selamlaşma, vedalaşma, teşekkür etme gibi kalıpları kullanabilir.
 •      • Günlük yaşamıyla ilgili olarak çok basit düzeyde konuşabilir ve yazabilir.
 •      • İfadeleri teker teker, bildik isimleri ve sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa ve çok basit metinleri anlayabilir.
 •      • Basit cümlelerle kendini ve yakın çevresini anlatabilir.
 •      • Kısa ve basit talimatları takip edebilir.
 •      • Çin kültürü hakkında genel bir bilgiye sahip olur.

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

4 / 10

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Contemporary Chinese: Dangdai Zhongwen (Textbook, Character Book, Exercise Book) Sinolingua Nüans Kitabevi

Değerlendirme

Ders Toplam 6 AKTS

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
PRC1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
PRC1002 Gramer 1 G – K
PRC1003 Okuma 1 G – K
PRC1004 Yazma 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav - -
Kısa Sınav 4 -
Ödev 7 -
TOPLAM 13 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 100
TOPLAM 14 100