1 asbü-background-image
[#left_menu#]

Çeviri Birimi

Çeviri Birimi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu’nun 13/10/2015 tarihli kararı ile kurulmuştur.

Çeviri Birimi, Dil Merkezi’ne bağlı olarak gerçekleştirilen bütün dillerdeki çeviri ve tashih çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur.