0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Almanca Kursu

Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlı olan Almanca Çekimli diller grubunda bulunur. Almancada 3 farklı cins (dişil, eril, yansız) vardır. İngilizcenin aksine (the), Almanca bir ismin ve ismin işaret ettiği şeyin cinsi çoğunlukla farklılık gösterir, buna bağlı olarak 3 farklı tanımlık (der, die, das) mevcuttur. Almancanın ”zor” bir dil olarak tanımlanmasının temelinde bu unsur yatmaktadır.

Dünyada 120 Milyondan fazla insanın konuştuğu kültür ve bilim dili olan Almanca, sadece Almanya’da değil, Avusturya, İsviçre’nin büyük bir kısmı, Lihtenştayn, Lüksemburg ve daha birçok ülkede konuşulmaktadır. Alman Dili, Avrupa’nın anadil olarak en çok konuşulan dillerinden biridir ve dünyada en çok konuşulan 10 dil arasındadır. Goethe, Kafka, Freud, Einstein, Nietzsche gibi isimlerin anadili olan Almanca bilim dünyasının en önemli dillerindendir. Ayrıca Almancanın “kaba” bir dil olduğu iddialarına Bach, Mozart ve Strauß gibi usta sanatçılar, Almanca besteler ile klasik müzik dünyasına damga vurarak cevap vermişlerdir. Dünyada olup bitenden haberdar olabilmek, bilim dünyasında söz sahibi olabilmek ve en önemlisi “Volkswagen” marka bir arabanın sadece sürücüsü olduğunuzu değil ayrıca marka isminin “vosvogen” veya farklı herhangi bir şey olarak telaffuz edilmediğini anlatabilmek açısından Almanca önemlidir.

Amaç

Dersin amacı; öğrencilerin, başlangıç düzeyinde sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın ifadeleri anlayabilmesini ve kullanabilmesini sağlamaktır. Bunun dışında öğrencinin, kendini veya bir başkasını tanıtabilmesi ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorulan aynı türden sorulara yanıt verebilmesi amaçlanmaktadır ve eğer öğrenciyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa, basit bir biçimde iletişim kurabilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Ders A1 düzeyine uygun olarak aşağıdaki içerikten oluşmaktadır.

 •      • Başlangıç düzeyinde konuşma pratikleri
 •      • Ses bilgisi ve telaffuz
 •      • Başlangıç düzeyinde kelime bilgisi
 •      • Başlangıç düzeyinde gramer bilgisi
 •      • Kısa yazma, okuma, dinleme ve konuşma uygulamaları
 •      • Sözlü ve yazılı ödevler
 •      • Kısa sınavlar, vize ve final sınavı

Öğrenme Çıktıları

 •      • Öğrenci, insanlar ve yerler hakkında basit ve çoğunlukla kalıplaşmış ifadeleri anlatabilir Çok basit düzeyde tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Kendini, neler yaptığını ve nerede yaşadığını betimleyebilir.
 •      • Basit, ayrı tümleçler ve cümleler yazabilir.
 •      • Kendisinin ve çevresindeki insanların, nerede yaşadıkları ve neler yaptıkları hakkında basit cümleler yazabilir.
 •      • Çok dikkatli ve yavaşça söylenen konuşmayı takip edebilir.
 •      • Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen talimatları anlayabilir ve kısa basit yönergeleri takip edebilir.
 •      • İfadeleri teker teker, bildik isimleri, sözcükleri ve temel ibareleri seçerek ve gerektiğinde tekrar okuyarak çok kısa, basit metinleri anlayabilir.
 •      • Kısa ve basit iletileri okuyabilir.
 •      • En genel güncel durumlar hakkındaki tanıdık isimleri, sözcükleri ve çok basit ifadeleri tanıyabilir.
 •      • Basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir, acil gereklilik gösteren alanlarda veya çok aşina olunan konularda basit ifadeleri başlatabilir ve cevaplayabilir.
 •      • Kendisine dikkatlice ve yavaşça yöneltilen soruları ve yönergeleri anlayabilir ve kısa, basit yönlendirmeleri takip edebilir.
 •      • Yazılı biçimde kişisel bilgiler isteyebilir veya aktarabilir.
 •      • İnsanlardan bir şeyler isteyebilir ve onlara bir şeyler verebilir. Sayılar, miktar, fiyat ve zaman ile ilgili meseleleri çözebilir.
 •      • Bir tanıştırma yapabilir, basit selamlaşma ve ayrılma ifadelerini kullanarak bir kişiyi tanıştırabilir. İnsanların nasıl olduğunu sorabilir ve haberlere tepki gösterebilir.
 •      • Basit formlar doldurabilir. (Örn. bir otelin kayıt formunda istenildiği gibi, numaralar, tarihler, kendi adını, uyruğunu, adresini, yaşını, doğum tarihini veya bir ülkeye varış tarihini yazabilir.)

Süre – Kontenjan - Kaynaklar

Kontenjan (Minimum / Maksimum)

6 / 15

Süre

3 + 3 = 6 Saat / 15 Hafta (90 Saat)

Kaynaklar

     1. Dengler, Stefanie ; Rusch, Paul ; Schmitz, Helen ; Sieber, Tanja.(2012).Netzwerk A1 – (Özer Kitabevi, 90 TL) Kursbuch mit 2 Audio-CDs und DVD : Deutsch als Fremdsprache. Berlin und M: Langenscheidt bei Klett.

     2. Kursisa, Anta ; Neuner, Gerhard: Deutsch ist easy!. (2006).Lehrerhandreichungen und Kopiervorlagen “Deutsch nach Englisch” für den Anfangsunterricht. 1. Aufl.. Ismaning: Hueber Verlag.

     3. Dreke, Michael ; Lind, Wolfgang: Wechselspiel neu. (2011). Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

     4. Dreke, Michael ; Salgueiro, Sofia Prestes. (2000). Wechselspiel Junior : Bilder und mehr. Interaktive Arbeitsblätter für junge Deutschlernende. Berlin und M: Langenscheidt bei Klett.

     5. Beck, Carmen ; Duckstein, Barbara ; Hagner, Valeska ; Hawerlant, Andrea ; Heuer, Wiebke ; Luyken, Michaela ; Schümann, Anja: Zwischendurch mal Spiele : Kopiervorlagen. 1. Aufl.. Ismaning: Hueber.

Değerlendirme

Değerlendirmede AKTS Dağılımı

KodÖlçülen AlanAKTS KredisiPuanlama
GER1001 Kelime Bilgisi 1 G – K
GER1002 Gramer 1 G – K
GER1003 Okuma 1 G – K
GER1004 Yazma 1 G – K
GER1005 Konuşma 1 G – K
GER1006 Dinleme 1 G – K

G:Geçti K:Kaldı

Değerlendirmede Sistemi

Yarıyıliçi ÇalışmalarıSayısıKatkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav - -
Ödev 14 -
TOPLAM 15 -
Yıliçinin Başarıya Oranı - -
Finalin Başarıya Oranı 1 70
TOPLAM 16 100