0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Merkezin faaliyet alanları

Deneysel İktisat Merkezi,

• İnsanların iktisadi davranışlarının temel dinamiklerini belirlemek, bu temel dinamiklerin hangi süreçler içinde kazanıldığını, hangi durumlarda ortaya çıktığını, diğer insanlarla ortaklaşa karar verirken bu dinamiklerin nasıl bir görünüm kazandığını ve bunların toplumsal etkilerini belirleyecek deneyler yapar ve sonuçlarını paylaşır,

• Farklı alanlardan araştırmacıları buluşturabilecek disiplinler arası deneyler tasarlar ve gerçekleştirir,

•Deneysel iktisat alanında ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar, seminerler, yaz okulları, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, kongreler düzenler; ortak yayınlar yapar,

• Üniversite içinde deneysel iktisat konusunda uzmanlaşmış araştırmacı yetiştirecek uygun altyapıyı oluşturur.