0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

Türkçenin her yönüyle istatistiksel olarak ve doğal dil işleme yöntemleriyle incelenmesi için tüm araştırmacıların kullanımına açık kaynaklar oluşturmak

Sayısal dilbilim alanında çalışanların, kendi derlemlerini istedikleri kriterlere göre yapılandırmalarını mümkün kılacak bir derlem platformu inşa etmek

Türkçenin yanı sıra diğer diller için de derlemler ve Türkçe ile diğer dilleri kapsayan paralel derlemler oluşturmak

Oluşturulan metin bankalarından Türkçe sözlükler, diğer dillerden Türkçeye ve Türkçeden diğer dillere sözlükler oluşturmak, bilgisayarlı tercüme çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları yapacak araştırmacılara altyapı sunmak

Telif hakkı olmayan ya da ortadan kalkmış her türlü Türkçe metne erişimi mümkün kılacak bir dijital kütüphane oluşturmak

Türkçe yazılmış her türden eseri görme ve işitme engelliler için ulaşılabilir hale getirmeye yönelik bağımsız ve ilgili kişi ve mercilerle ortaklaşa çalışmalar yapmak

Yazılı Türkçenin kapsamlı bir indeksini hazırlamak, Türkçe metinler için atıf ve intihal izleme programı oluşturmak